Нова сесия по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2021

Министерството на културата обяви нова сесия за кандидатстване по Програма „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност” 2021.Целта на програмата е обновяване на фондовете на обществените библиотеки с книги и други ...