Нови книги в Библиотека „Цончо Родев“

461 тома книги  на стойност 4 709,08 лева закупи библиотеката при Народно читалище „Алеко Константинов 1884” в  гр. Провадия. Това стана в рамките на първия етап на спечелен от културната институция проект по Програма “Българските библиотеки – съвременни ...