Походът на книгите: Ученици от ПГХРТ „Цар Симеон Велики“ гостуваха в Библиотека „Цончо Родев“ в Световния ден на книгата и авторското право

На 23 април2024 г. – Световния ден на книгата и авторското право, ученици от ПХГРТ „Цар Симеон Велики” с учители Юлия Чернева и Славена Горанова, посетиха Библиотека „Цончо Родев” към НЧ „Алеко Константинов1884”. Библиотекарите Мария Добрева и Камелия Трайкова ги запознаха с правилата за ползване на библиотеката, а някои от тях получиха своите първи читателски карти. Учениците се запознаха и с работата на планетарния скенер, чиято функция е да дигитализира статии, снимки,  периодичен печат, предмети и др. Младите хора посетиха и зала ”Цончо Родев”, където с  любопитство и голям интерес се докоснаха до книгите от личната библиотека на писателя, дарени на Градска библиотека, дар, който заема достойно място в богатия ѝ фонд, достъпен за ползване от днешните и бъдещи поколения. Представена беше и специално подготвената от библиотекарите презентация „Пътят на книгата” чрез  интерактивния мулти тъч LED  дисплей. Чрез нея, учениците разбраха, че книгата е едно съвременно чудо.Тя е символ на видимото и невидимото, на вярата, на новия живот и новото начало, и че четенето на книги възпитава у нас много добродетели – любознателност, постоянство и ред, увереност, креативност, доброта, толерантност и съпричастност.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *