Конкурс-рецитал под надслов „Моя страна, моя България“ се състоя в Читалището в навечерието на националния празник

На 1 март 2024 г. в салона на НЧ „Алеко Константинов 1884“ се състоя поредното издание на конкурс-рецитала „Моя страна, моя България“, по повод Националния празник на България. Конкурсът се организира за трети път от екипа на Читалището. Целта на събитието е да популяризира българската поезия и да съхрани българското национално самочувствие у децата и младите хора, да стимулира интереса им към четенето и интерпретирането на произведения  на българските творци.

Рециталът беше открит от секретаря на Читалището Силвия Боева и председателят на журито актьорът Красимир Демиров. Заявления за участие бяха подадени от 48 ученици от IОУ „Хр. Смирненски“, IIОУ „Иван Вазов“, СУ „Димитър Благоев“,  ЦПЛР-ОДК, НЧ „Развитие -1903“ с. Блъсково и НЧ „Развитие – 1901“ с. Градинарово. Участниците рецитираха наизуст произведение от възрожденската или съвременна българската поезия, посветени на България, нейните герои, освободителната борба, саможертвата, любовта към отечеството, красотата на нашата родина.

Учениците бяха разпределени в три възрастови групи, като очаквано най-многобройната група бе на децата от първи до четвърти клас, мотивирани и подготвени от чудесните начални учители. В това издание не се явиха участници от трета възрастова група. Децата бяха оценявани от жури в състав: Познатият на всички актьор от Драматичен театър Красимир Демиров – председател, и членове Сия Васева – литератор, историк и журналист, член на Организационния комитет на НК „Цончо Родев“ и Милена Драгнева – автор на книги, етнограф в Исторически музей – Провадия.

След обсъждане журито определи и наградените ученици.

Първа възрастова група

Първа награда:

Мартин Живков Георгиев IV кл. ЦПЛР-ОДК

Инна Нелкова Николаева III кл. ЦПЛР-ОДК

Втора награда:

Милан Филипинов Филев IV кл. IIОУ „Иван Вазов“

Христина Христова Христова IV кл. IIОУ „Иван Вазов“

Трета награда:

Александър Даниелов Радев III кл. СУ „Д. Благоев“

Тервел Михайлов Ставрев IV кл. СУ „Д. Благоев“

Ивана Росенова Стоянова II кл. СУ „Д. Благоев“

Поощрения:

Ниляй Илхан Гюнал IV кл. СУ „Д. Благоев“

Илко Желязков Милкенов IV кл. СУ „Д. Благоев“

Никола Живомиров Недев IV кл. IОУ „Хр. Смирненски“

Втора възрастова група

Първа награда:

Деница Диянова Минчева VII кл. IIОУ „Иван Вазов“

Ада Гьонюл Мехмед VII кл. ЦПЛР-ОДК

Втора награда:

Не се присъжда

Трета награда:

Кристиан Атанасов Атанасов VII кл. НЧ „Развитие – 1903“ с. Блъсково

Поощрения:

Силвия Янкова Николова VI кл. ЦПЛР-ОДК

Емил Асенов Стефанов VI кл. НЧ „Надежда – 1901“ с. Градинарово

Честито на наградените! Благодарим на всички участници, учители и родители за желанието, положения труд и съпричастие.

Ще бъдете уведомени за деня, точния час и място за провеждане на церемонията по връчването на дипломите и наградите.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *