ТРОМПЕТ

Първа възрастова група до 16 години

1.Н. Русев – “Бурлеска”

  1. Една пиеса по избор от: П.Владигеров – „ Северна песен”; Г.Златев-Черкин – „ Старинна песен”; П.Кърпаров – „В темпо на полонез”, „ Танц” ; Н.Русев – „Пасторал”, или други със същата трудност.

Втора възрастова група от 16 до 19 години.

1.Здр. Манолов – „Соната” (трета част)

  1. Ал.Райчев – танц в 9/8 из балета „Хайдушка песен”

3.Пиеса по избор от П.Хаджиев – „Бурлеска” ; А.Текелиев –  „Конкурсна пиеса” ; М.Пеков – „Танц” ; Н.Таков – „Концертна пиеса”; Цв.Цветанов – „ Пиеса” или друга с подобна трудност.

Трета възрастова група от 19 до 30 години

 Първи тур

 1.Г. Костов – „Поема за тромпет”

2.Пиеса по избор от: Здр. Манолов – „ Концертна пиеса”; Ал.Танев – „Ретро–рондо”; Л. Николов – „Соната”; И. Георгиева – „Алегро”

З. Петрова – „Фантазия”; А. Анастасов – „Ноктюрно” или друга с подобна трудност.

Втори тур

  1. В.Казанджиев – „ Концерт”(първа, втора и трета част)

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *