Открит урок в библиотеката с шестокласниците от IIОУ „Иван Вазов“

Един по-различен час  проведоха учениците от VI клас на IIОУ „Иван Вазов” с преподавател Лейля Мехмед. В творческата работилница на детски отдел учениците имаха за задача да намерят  и подберат научна информация  от различните източници в библиотеката и да отговорят на следните въпросите: Що  е научен текст, Произход и цел на научната литература, Характеристика на научния текст и анализ на неговата структура. За целта им бяха предоставени множество енциклопедии, справочници, сборници и др. научна литература. В края на  открития урок децата изгледаха с интерес подготвената специално за тях презентация и сами стигнаха до извода, че библиотеката не е само източник на информация, а и място за четене, общуване, образователни, екологични и други инициативи.
Щастливи сме от факта, че ръководството на училището е отворено към изнесените уроци, защото организирането и провеждането им, както и тематичните вечери и срещи,  доброволческите инициативи за ученици в библиотечна среда допринасят за творческото и креативно мислене у децата, насърчават четенето и повишават грамотността, формират умения за търсене и ползване на информация, изграждат у тях навици за непрекъснато самообразование.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *