Одобрен е проект на Читалището по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“ на Национален фонд „Култура“

На 8 август 2022 г. Управителният съвет на Националния фонд „Култура“ прие резултатите по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“.  Сред първите 25 е класиран и проектът „Жива творческа дейност в НЧ Алеко Константинов 1884“ – договор LI-2022-28/16.08.2022 г. на стойност 22075.27 лв., който ще се реализира в рамките на близо година.
Проектът предвижда възобновяването на активната репетиционна дейност и ще допринесе за адаптирането към пост-пандемичната ситуация на Група SUNLIGHT, Балет Усмивка, Детска танцова школа „Провадийче“ и Женски народен хор „Келара“. Целевата група са младежи от 7 до 18 г. и 25 народни певици на възраст от 18 до 60 г. Проектът ще окаже благоприятно въздействие върху участниците и ще способства за разширяването на тяхната публика, която по време на пандемията е почти загубена.
Мотивацията на оценителите: Организацията има доказана активност в областта на любителските изкуства, като има постоянен екип и обновена по европейски проект материална база, с които да реализира проекта. Освен това има осигурен широк достъп до дейностите й. Освен възобновяването на активната репетиционна дейност и адаптацията в преиода след ковид 19, проектът предвижда създаване на нова продукция и обновяване на съществуваща такава. Той предполага разпространението на новия репертоар в редица конкурси, събори и фестивали. Предлага широк достъп до културни дейности и възможност за привличане нови любители в тях. Това е проект, изцяло отговарящ на програмата, по която кандидатства. Средствата ще помогнат да се развие всяко едно звено по него и ще привлече нови любители, дори и сред най – малките. Проектът се предлага за финансиране.
Успех на екипа!близо

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *