ВИОЛА
 
Първа възрастова група до 14 години
 
1.Задължителна пиеса – Св. Обретенов –“Приспивна”

2.Две пиеси по избор от: П. Хаджиев, М. Големинов, П. Христосков, П. Владигеров и др.

Забележка:Продължителност на програмата до 15 минути.

 
Втора възрастова група от 14 до 19 години

 

1.Задължителна пиеса П. Хаджиев – “Песен и шега”.

2.Пиеса за соло виола (по избор) от: М. Големинов – една част из “Малка сюита за соло виола”; или П. Христосков – “Капричио” за соло виола или “Малка токата”, или едно капричио из “Дванадесет капричии” за соло цигулка; Ал. Райчев – “Ария” и др.

3.Една пиеса по избор от: П. Владигеров-“Приказка”, Песен из “Българска сюита”; Т. Попов –“Песен”; Г. Златев-Черкин – “Севдана”; Л. Пипков – “Пасторал”; М. Големинов – “Прелюд”, ”Танц” из “Нестинарка”, ”Жетва”; Б. Икономов – “Скерцо”; П .Стоянов – “Скерцо”; Йовчо Крушев – “Алегро” и други от същата трудност.

Забележка:Продължителност на програмата до 20 минути.

 
 
Трета възрастова група от 19 до 30 години
 

Първи тур

 1.Задължителна пиеса – Св. Обретенов – “Хороводна тема с вариации”.

2.Пиеса за соло виола по избор от: М. Големинов – една част по избор из “Малка сюита за соло виола”; Ал. Райчев – “Ария”; П. Христосков – едно капричио (по избор); Добринка Табакова – пиеса за соло виола и други солови пиеси.

3.Пиеса за виола и пиано или част от соната по избор от: П. Владигеров – Песен из “Българска сюита”; М. Големинов – “Прелюд”; П. Христосков – “Интродукция и престо”, ”Шопска фантазия”; Л. Николов – “Соната”(една част); Ив. Спасов – “Соната”(една част); Трифон Силяновски – “Соната”; В. Казанджиев – “Прелюд и фуга”; Ал. Текелиев – “Поема”; Г. Костов – “Концертино”; М. Пеков – “Сонатина” и други от същата трудност.

Втори тур

 1.Концерт или соната по избор от: концерти от М. Големинов и Т. Стойков; сонати от Л. Николов, Ив. Спасов, Ал. Попов, Ал. Танев и др.

 

Shopping Basket