Нови книги в Библиотеката след одобрен проект по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“

В изпълнение на проект по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ 2023 на Министерството на културата, Читалищна библиотека „Цончо Родев” към НЧ „ Алеко Константинов 1884“, закупи 155 нови книги на стойност 2990,96 лв.

Основната цел на програмата на Министерството на културата е чрез осигуряване на финансова подкрепа за обновяване на библиотечните колекции, да активизира интереса към книгата и четенето и да съдейства за развитието на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация.

Всички нови заглавия по проекта са качени в сайта на Читалището в раздел Е-каталог→ http://catalog.chitalishte-provadia.eu/absw/abs.htm и са на разположение на своите читатели. Всеки би могъл да направи своя избор на литература по автор и заглавие и да заяви книгите на e-mail: libprovadia@abv.bg и/или да посети библиотеката.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *