Трето издание на Общинския конкурс-рецитал „Моя страна, моя България“, по повод 3 март – Националния празник на България

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 1884“ – ПРОВАДИЯ

ОБЯВЯВА
 О Б Щ И Н С К И   К О Н К У Р С  –  Р Е Ц И Т А Л
„МОЯ СТРАНА, МОЯ БЪЛГАРИЯ“
 ПОСВЕТЕН  НА  ТРЕТИ МАРТ – НАЦИОНАЛEН  ПРАЗНИК  НА  БЪЛГАРИЯ
 РЕГЛАМЕНТ
Цели на конкурса:
Да популяризира българската поезия и да съхрани българското национално самочувствие у децата и младите хора;
Да стимулира интереса на децата и младите хора към четене и интерпретиране на произведения  на българските творци.
Формат:
Конкурсът ще се проведе присъствено в зала.
Участници:
В конкурса могат да участват индивидуални изпълнители от Провадия и общината, представящи по свой избор (наизуст) произведение от възрожденската или съвременна българска поезия. Произведенията трябва да бъдат посветени на България, нейните герои, освободителната борба, саможертвата, любовта към отечеството, красотата на нашата родина.
Възрастови групи:
 • I възрастова група – ученици от I – IV клас;
 • II възрастова група – ученици от V – VII клас;
 • III възрастова група – ученици от VIII – XII клас.
Времетраене на изпълненията:
 • I възрастова група – до 5 минути;
 • II възрастова група – до 7 минути;
 • III възрастова група – до 7минути;
Критерии за оценка:
 • Тематична обвързаност;
 • Спазване на регламентираното време;
 • Дикция, артистичност;
 • Въздействие, артистичен костюм;
Жури:
 • Участниците се оценяват от жури;
 • Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.
Награди:
 • I възрастова група – I, II, III място;
 • II възрастова група – I, II, III място;
 • III възрастова група – I, II, III място;
Наградите се осигуряват от организаторите. Всички участници получават грамоти за участие;
За участие се изпращат:
 • Формуляр за участие по образец на е-mail: konkurs_provadia@abv.bg;
 • Декларация за съгласие за обработка на лични данни по образец – попълнена, подписана, сканирана, на е-mail: konkurs_provadia@abv.bg;
Краен срок за изпращане: до 17:00 ч. на 26 февруари 2024 г.
При промяна във формата следете редовно електронната си поща за указания!
Конкурсът ще се проведе на 1 март 2024 г. в зрителната зала на Читалището.
Резултатите ще бъдат обявени на официалния сайт на Народно читалище „Алеко Константинов 1884“ гр. Провадия: https://chitalishte-provadia.eu/, както и на Фейсбук страницата: https://www.facebook.com/NCHAlekoKonstantinovProvadia
Класираните ще бъдат уведомени на посочените от тях имейли или телефони за получаване на наградите.
Лице за контакти: Силвия Боева – секретар;
За повече информация: в Читалището или на тел.: 0518 422 80; 0897 835 594

Formuliar 2024                deklaracia_syglasie_lichni_danni_2024

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *