ТУБА

Втора възрастова група от 16 до 19 години

  1. Б. Икономов – „Прелюд и танц”.
  2. Пиеса по избор.
  3. Произведение по избор.

Трета възрастова група от 19 до 30 години

Първи тур

  1. Ал. Танев – „Рондо скерцандо”
  2. Произведение по избор

Втори тур

  1. Т. Стойков – „Концертна пиеса”
  2. Произведение по избор

*Допуска се свирене по ноти.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *