програма-фагот

ФАГОТ

 Първа възрастова група до 16 години

  1. Една пиеса по избор от: Л. Лесичкова – „Песен“, Л. Николов – „Две пиеси в народен стил“ или друга със сходна трудност.
  2. Една пиеса по избор от: Л. Лесичкова – „Рондо“, Д. Сагаев – „Танц“ или друга със сходна трудност. 

Забележка: по преценка на преподавателя по специален предмет, вместо посочените пиеси, участникът има право да изпълни две произведения, избрани от програмата за по-горната възрастова група. 

 Втора възрастова група от 16 до 19 години

  1. П. Стоянов – „Рондо”
  2. Една пиеса по избор от: Д. Сагаев – „Въведение и танц”, П. Стоянов – „Скерцо”, Д. Тъпков – „Дядовата ръкавичка”, Л. Лесичкова – „Рондо”, Л. Николов – „Две пиеси в народен стил”, или друга със сходна трудност.
  3. Една пиеса по избор от: М. Големинов – „Прелюд”, М. Николов – „Елегия”, В. Казанджиев – „Малко рондо” , Б. Елиезер – Соната (първа и втора или втора и трета част), или друга със сходна трудност.

Трета възрастова група от 19 до 30 години

Първи тур

1.Една пиеса по избор от: П. Владигеров – „ Каприз” или М. Големинов – „Прелюд”

  1. Едно произведение по избор от: Д. Сагаев – Соната №1 (първа част), Здр. Mанолов – „Импровизация и танц”, „М. Вълчанов – „Токата”; Б. Елиезер – Соната (втора или трета част)

Втори тур

  1. Една пиеса по избор от: М. Вълчанов – „Изпитание”, Н. Стойков – „Музика за соло фагот” или Н. Николов – „Импровизация и бурлеска”
  2. Едно произведение по избор от: М. Пеков – Соната (първа част или втора и трета част), Д. Сагаев – Концерт за фагот (първа част или втора и трета част), Л. Николов – Соната, О. Хранов – Соната (първа или втора част)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *