Световен ден на толерантността: Децата от СУ „Димитър Благоев“ и IОУ „Христо Смирненски“ – посланици на доброто

Един занимателен урок на тема „Посланици на доброто“ се проведе с второкласниците от СУ  „Д. Благоев” с класни ръководители Пепа Димитрова и Милена Иванова. Събитието се състоя на 16 ноември – Световен ден на толерантността и бе организирано от Детска библиотека към НЧ „Алеко Константинов 1884”. Децата пяха, съчиняваха приказки за доброто, илюстрираха ги и много се забавляваха. Изработиха постер за Деня на толерантността, като оставиха своите послания за един по-добър свят.

„Учим се да сме толерантни, животът ни показва колко е пъстър и колко много и различни начини има, за да изразим себе си.“ – с тези думи започнаха занимателните уроци в библиотеката с учениците от IОУ „Хр. Смирненски” с класни ръководители Галина Христова  и С. Александров. Децата споделиха своите разбирания за толерантността като разказваха приказки, играха литературни игри, представиха презентация за доброто и злото. Сами написаха послания  за толерантността и ги поставиха на видно място в библиотеката: ”Учим се да сме добри и да живеем този свят на многообразие!”

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *