Продължава съвместната дейност на КП „Доверие“ и Библиотека „Цончо Родев“

ПК „Доверие” съвместно с Библиотека „Цончо Родев” към НЧ „Ал. Константинов 1884” организираха литературно-музикално утро в памет на големия български композитор и хоров диригент, общественик и  съгражданин Светослав Обретенов. Председателката на клуба Пепа Пейчева – организатор на събитието, сподели защо са избрали за отправна точка творчеството на големия композитор, разказа за неговата дейност и принос в музикалната ни съкровищница и културна история. Членовете на клуба имаха възможността да чуят спомени на проф. Люба Обретенова за нейния брат, както и на Константин Илиев, който в спомените си от 1984г. разказва за работата и творческите си срещи с хоровата капела „Светослав Обретенов”.
Представени бяха книгите „Светослав Обретенов. Спомени, статии, писма, материали” под редакцията и съставителството на Димитър Зенгинов, „Книга за проф. Люба Обретенова” – съставител и редактор Венелин Кръстев, която е подробен разказ за живота и делото на провадийката, оставила широка диря в българското клавирно изкуство, „Страници от  духовния живот на Провадия” от Марин Гочев и „Провадийци” на Светослав Аджемлерски. Тези книги нямат за цел да изчерпят делото на Обретенов, но те отмерват точно неговият принос в  родната музикална култура, служат като ценен източник за житейската и творческа биография на големия композитор. Ценен дял към музикалния живот на Провадия внася Националния конкурс „Светослав Обретенов”, чиято популярност расте с всяка изминала година. Характерно за него е, че се изпълняват творби само от български композитори, публикувани и непубликувани. В това се състои неговата уникалност и той е единствен такъв не само в България, но и в Европа. Конкурсът има за цел да открива, поощрява и утвърждава младите таланти и да създава нови ценности в родното музикално изкуство, да популяризира българската музика, да показва на света нейната красота и уникалност, да обединява творци, педагози и изпълнители за усъвършенстване на инструменталното и вокално изкуство.
Музиката е нещо специално. Тя е част от живота ни. Вади ни от бита и конкретните неща които ни заобикалят за да знаем постоянно, че у нас има дух, че ние не сме само материални същества.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *