Съвместна инициатива на Библиотека „Цончо Родев“ и Клуб на пенсионера „Овеч“ по случай 1 ноември – Деня на народните будители

Библиотека „Цончо Родев” към НЧ „Алеко Константинов 1884” гр. Провадия подкрепи идеята на Клуб на пенсионера „Овеч” за препис на „История славянобългарская”. Инициативата започна в навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители. На този ден отдаваме заслужена почит на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал. На тази дата почитаме паметта и на св. Софроний Врачански, направил първия препис на труда на Паисий Хилендарски. Мероприятието се проведе в зала „Цончо Родев”, където присъстващите се запознаха с живота и делото на видните наши български възрожденци.
От 31 октомври до 5 ноември гражданите и гостите на Провадия имат възможността да се запознаят с изложбата от редки и ценни книги от фонда на библиотеката. Всички инициативи в Градска библиотека през периода са посветени на 300 години от рождението на Паисий Хилендарски и 260 години от написването на „История славянобългарская „.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *