Камишибай театърът на Библиотека „Цончо Родев” гостува на децата от група „Усмивка” – ДГ „Пролет”-

Най-малкият „прозорец на въображението” – Камишибай театърът на Библиотека „Цончо Родев” към НЧ „Ал. Константинов 1884” гостува на децата от група „Усмивка” от ДГ „Пролет”-филиал „Ален Мак”. Интересни приказки в картинки разказахме на децата, които с интерес гледаха как от малкото дървено прозорче, се показваха чудните приказни герои. Този метод за представяне на приказки се хареса много от децата, защото ги ангажира и мотивира да мислят, а самите те активно се включиха в подготовката и в самия процес на разказване.
Благодарим на г-жа Румяна Иванова за поканата, както и на  целия екип на детската градина за съпричастието и отзивчивостта при организацията и провеждане на мероприятието.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *