Библиотека „Цончо Родев“ с нов одобрен проект

В късния следобед на 10 октомври 2022 г. Министерството на културата обяви дългоочакваните резултати от конкурсната сесия по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”- 2022 г..
Удовлетворени и щастливи сме от факта, че за поредна година нашият екип прецизно се справи с подготовката на проектното предложение и ще реализира планираното – да обогатим фонда на библиотеката с нови заглавия на стойност 3 912 лв.
Разчитаме, че ще удовлетворим желанията на нашите читатели и ще привлечем нови с подбраните книги, защото четенето е прекрасна тренировка за ума и въображението.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *