Национална библиотечна седмица: Библиотекар за един ден в Библиотека „Цончо Родев“

В рамките на Националната библиотечна седмица  и деня на ученическото самоуправление в отдела за възрастни на Библиотека „Цончо Родев“ се състоя инициативата „Библиотекар за един ден“. Титулярният библиотекар госпожа Мария Добрева заместиха учениците от дванадесети  клас на СУ „Димитър Благоев“ – Ивета Миленова, Петя Витанова, Борислав Пенчев и Мартин Николаев. Младежите с желание и отговорност поеха ангажимента и се справиха отлично със своите задължения като библиотекари. Работният им ден започна с демонстрация на това как се организира, подрежда и съхранява библиотечния фонд, с процеса на обработката и комплектуването на нови книги с библиотечния софтуер АБ, и публикуването им в електронния каталог на сайта на Читалището. Регистрираха нови читатели, отпечатаха читателска карта с баркод и се запознаха с модулите и възможностите на програмата АБ, както и с правилата за работа в библиотеката.
С изненада установиха, че работата в библиотеката не е лесна и не означава „просто да раздаваш книги“, а библиотекарят трябва да е добре образован, отлично информиран, четящ, компютърно грамотен, да е инициативен, организиран, внимателен и отзивчив към читателите, да умее да работи в екип.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *