Национална библиотечна седмица 2022: Инвестирайте в библиотеките

Инвестирайте в библиотеките!
За да продължат да бъдат жизнени центрове за информация, образование, научни изследвания и хранилища за паметта на нацията, ние апелираме към законодателната, изпълнителната и местната власт да предприемат следните неотложни мерки за подобряване на състоянието на българските библиотеки:
• Библиотечният сектор се нуждае от нова и последователна национална политика, въплътена в стратегия за развитието му.
• Библиотеките да намерят своето място като основни хранители на книжовните културни ценности в Закона за културното наследство.
• Да бъдат създадени повече възможности за участие на библиотеките в национални и международни проекти и програми.
• Да бъдат предвидени преференциални условия за библиотеките в промените на нормативната база за авторското право и сродните му права с цел защита на обществения интерес при ползването на съвременни форми на съхранение и разпространение на информацията.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *