Обявени са резултатите от Конкурс-рецитала под надслов „Моя страна, моя България“

На 2 март 2022 г., в навечерието на Националния празник на България, в зрителната зала на НЧ „Алеко Константинов 1884“ се проведе конкурс-рецитал под надслов „Моя страна, моя България“, при предварително обявен регламент. Целта на конкурса е да популяризира българската поезия и да съхрани българското национално самочувствие у децата и младите хора и да стимулира интереса им към четенето, книгите и интерпретиране на произведения  на българските творци.
Формуляри за участие изпратиха 52 ученици от град Провадия. На конкурса се явиха 4 уч. от Първо основно училище „Хр. Смирненски“, 21 уч. от Второ основно училище „Иван Вазов“ и 25 уч. от СУ „Димитър Благоев“, или общо 50 участници.
Конкурс-рецитала откри секретарят на Читалището Силвия Боева и представи журито в състав:
Председател: Красимир Демиров – актьор от ДТ „Йордан Йовков“ гр. Добрич
Членове: Сия Васева и Милена Драгнева
Децата бяха отлично подготвени, рецитираха вдъхновено и с много вълнение стиховете на възрожденски и съвременни български автори за България, нейните герои, освободителната борба, саможертвата, любовта към отечеството, красотата на нашата родина.
След дългата противоепидемична обстановка и забраните, произтичащи от нея, залата се изпълни с деца, учители, родители и гости, зажаднели да изпитат духовна наслада от досега с изкуството.
Всички участници получиха грамота за участие, българския флаг и мартеница от организаторите. 
След обсъждане журито взе решение и обяви следното класиране:
Първа възрастова група
Първа награда:
Деа Велинова Славова – СУ „Д. Благоев“
Яна Павлова Атанасова – СУ „Д. Благоев“
 
Втора награда:
Инна Нелкова Николаева – IIОУ „Иван Вазов“
Александър Даниелов Радев – СУ „Д. Благоев“
 
Трета награда:
Ивайла Владова Иванова – IIОУ „Иван Вазов“
Мартин Живков Георгиев – СУ „Д. Благоев“
Тервел Михайлов Ставрев – СУ „Д. Благоев“
 
Поощрение:
Кристияна Валентинова Великова – IIОУ „Иван Вазов“
Диана Ивайлова Парушева – СУ „Д. Благоев“
Дарина Александрова Георгиева – IIОУ „Иван Вазов“
 
Втора възрастова група
Първа награда:
Кристиян Пламенов Панайотов – IОУ „Христо Смирненски“
Вероника Николаева Христова – IIОУ „Иван Вазов“
 
Втора награда:
Деница Диянова Минчева – IIОУ „Иван Вазов“
Бекан Ирсинов Исмаилов – СУ „Д. Благоев“
 
Трета награда:
Димитринка Стоянова Халачева – IIОУ „Иван Вазов“
 
Поощрение:
Мелиса Мустафа Мазлъм – IIОУ „Иван Вазов“
Марио Иванов Иванов – СУ „Д. Благоев“
Класираните на призови места участници ще получат диплом и предметни награди на специална церемония, от организаторите.
Събитието завърши с пожелание конкурс-рециталът да се провежда ежегодно и да се превърне в местна традиция.
Благодарим специално на всички деца, учители и родители за желанието, труда и отговорността, с която подходиха към организираното от нашия екип събитие.
До нови срещи!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *