1 ноември – Ден на народните будители

Уважаеми читалищни деятели, дейци на образованието и науката, творци и просветители,

Поздравявам Ви по повод 1 ноември – Деня на народните будители!

През настоящата година посрещаме този светъл празник по необичаен начин, но със същата признателност и почит към делото на всички онези достойни българи, за чието дело си спомняме с уважение.

Десетки са имената, които извикват чувство на гордост от това, че сме потомци на велики българи – Свети Иван Рилски, Паисий Хилендарски, Константин Костенечки, Григорий Цамблак, Петър Парчевич, Неофит Бозвели, братя Димитър и Константин Миладинови, Иван Вазов, Георги Раковски, Васил Априлов, Васил Левски, Христо Ботев и много други.
И в днешно време се докосваме до такива личности – в училищата,  в читалищата и библиотеките, в университетите и музеите. Затова днес не само почитаме възрожденците и революционерите, но  благодарим и сме признателни на носителите на будната национална съвест – читалищни деятели, учители, учени, писатели, музейни специалисти.

Желая на Вас и на Вашите семейства здраве, лични и професионални успехи, творчество и вдъхновение за добри дела на ползу роду , за да продължавате да опазвате и съхранявате българската духовност!
 
Честит празник  на всички съвременни будители!
 
С уважение,

инж. Филчо Филев

Председател на НЧ „Алеко Константинов 1884“ – Провадия

Comments are closed.