Онлайн конкурс за фотография на тема „Порода Любов“ обявява НЧ „Ал.Константинов 1884“ по повод 4 октомври – Световен ден за защита на животните

Народно читалище „Алеко Константинов 1884“ гр.Провадия ОБЯВЯВА

Онлайн конкурс за фотография под надслов „Порода ЛЮБОВ“

 Конкурсът имa зa цeл да популяризира отговорното отношение към домашните любимци и осиновяването на изоставени животни и да събуди дебата по всички болезнени проблеми, свързани с агресията и насилието към домашните и бездомните животни.

Всеки желаещ да вземе участие в конкурса може да направи това като разкаже в един кадър как вижда живота на домашните любимци и бездомните животни. 

ИЗИСКВАНИЯ

1. Снимките трябва да са цветни или черно – бели, в дигитален формат JPEG и да имат заглавие. Големината на изображението трябва да бъде не по-малка от 1795 до 2480 пиксела по дългата страна. Резолюцията на изображенията трябва да е не по-малка от 300 dpi. Файловете не трябва да са по-големи от 10 MB. Всеки автор трябва да може да предостави изходен файл (снимка в оригинален размер).

2.Допускат се следните допълнителни обработки на снимката:

– обработка на яркост и контраст; 

– изостряне на изображението;

– прекадриране на снимката;

3.Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, а не да се показват умения на автора да работи с фотообработващи програми.

4.Снимките, участващи в конкурса, да отговарят на зададената тема и да притежават естетическа стойност. Организаторите на конкурса си запазват правото да отстраняват по свое усмотрение всички фотографии, които не отговарят на тези изисквания, нарушават етичните норми или действащото законодателство, или по какъвто и да е начин уронват престижа на конкурса.

РЕГИСТРАЦИЯ И УЧАСТИЕ

Регистрацията за участие и изпращането на снимки става на следния електронен адрес: konkurs_provadia@abv.bg в срок до 25 октомври 2021 г.   

Към всяка снимка, участваща в конкурса, трябва задължително да има следната информация:

–  име на автора фотограф, електронен адрес и телефон за връзка;

– за участници фотографи под 18-годишна възраст се попълва и изпраща сканирана декларация по образец от родител/настойник;

Декларация-от-родител

Задължително условие за кандидатите е да приложат към фотографията, с която участват, и кратка история на това къде, как и по какъв повод е заснета, както и описание на героя си, ако е бездомен и искат да му помогнат да намери дом.

Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на материала, който е изпратил за участие в конкурса.

Снимките ще бъдат публикувани на страницата на Читалището. Събралите най-много гласове фотографии ще бъдат наградени с грамоти и предметни награди.

Comments are closed.