Нови книги с историческа тематика в Библиотека „Цончо Родев“

Библиотека „Цончо Родев“ към НЧ „Алеко Константинов 1884“ попълни своя фонд с няколко ценни заглавия от изд. ТАНГРА ТанНакРа , предназначени, както за специалисти, така и за читатели, които се интересуват и ценят историята на България. Предлагаме Ви:

История на България, Т. 9 (1918 – 1944) :

В многотомната „История на България “ изложението следва хронологичния и тематичния принцип. Обособяването на материал е улеснено от големите събития, определящи основните насоки на развитието на България през периода – Солунското примирие от септември 1918 и Ньойският договор от ноември 1919 г., установяването и падането на земеделския режим, превратите от юни 1923 и май 1934 г., управленията на Демократическия сговор и на Народния блок, началото на Втората световна война през 1939 г., присъединяването на страната към Тристранния пакт през 1941 г. и превратът през септември 1944 г.

България – географски атлас

Географско положение и граници на България Геология, релеф Климат Води Почви, растения и животински свят Население и демографски процеси Стопанство Туристически ресурси Околна среда

Анти Бай Ганьо – книга за българите.

Книгата слага край на 120-годишната епоха на безразделното господство на образа на бай Ганьо в народопсихологията на нацията ни. Книгата дава възможност категорично да се ограничи байганьовщината и нейните носители от достойната и горда част на българския народ.

Атанас Буров. Живот за България

Книгата изчиства наслоенията от клевети и връща на Буров името на честен и предан на родината си гражданин. Интересът към неговия живот, дейност и творчество непрекъснато нараства. Името му присъства в литературата, киното и медийното пространство. През ноември 1992 г. в София е учредена Фондация „Атанас Буров”.

Богомилската алтернатива

Авторката на книгата-албум „Богомилската алтернатива | The Bogomil Alternative“ – доц. д-р Веселина Вакова – представя и съпоставя малко известни факти от най-ранната църковна история с акцент Балканите и днешните български земи. Разкрива връзката между ранното християнство, практикувано в апостолските църкви, средновековните „ереси“ и изключителното значение на богомилството за европейските народи. Книгата е с албумно оформление и богато илюстрирана.

Заповядайте в библиотеката!

Comments are closed.