Читалищен екип участва в уебинара „Социални мрежи + и -” по проект „ДАР“

На 28 май 2021 г. екип от НЧ „Ал.Константинов 1884″ участва в тематичен уебинар „Социални мрежи + и -“ по проект „ДАР – Дигитални Алтернативи за Развитие“ на Платформа Агора, който е финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство с подкрепата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. 

Това бе първият от седем тематични уебинара, които ще се проведат до януари 2022 г. по проект „ДАР“. В рамките на уебинара бе погледнато към социалните мрежи с критичен поглед, как функционират, какви са плюсовете и минусите им и как биха могли да се използват за каузите на читалищата. Бяха дадени препоръки с примери как да се предпазваме и да разпознаваме фалшивите новини и дезинформацията, а в края на уебинара читалищата получиха задание. Нашият екип работи в група с колегите от читалището във Видин. Резултатите от задачата бяха представени на онлайн срещата по темата на 11 юни 2021 г.

Работната група в състав Мария Добрева и Камелия Трайкова получиха поздравление за работата по сайта на читалището, фейсбук страницата и ютуб канала. Благодарение на тяхното съществуване по време на най-тежкия период от пандемията реализирахме редица виртуални инициативи и бяхме полезни на нашите ползватели. 

Comments are closed.