Библиотекар за един ден

В рамките на XV Национална библиотечна седмица „Библиотеката ще ти помогне“ в отдела за възрастни на библиотеката за пореден път се състоя инициативата „Библиотекар за един ден“. През тази година колега беше ученичката от единадесети клас на СУ „Димитър Благоев“ гр. Провадия Петя Витанова. Работният й ден започна със запознаване с правилата за обслужване, регистриране на нови читатели и потребители в библиотеката. В продължение на един работен ден, под опеката на титуляра Павлина Стоянова, библиотекар с дългогодишен опит, Петя направи своите първи стъпки в професията – регистрира и обслужва читатели, вмъква книги във фонда, изготви писмена справка. Петя подходи много отговорно и се справи отлично със задачата си, за което сърдечно и благодарим.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *