88281224_535709987076760_253841921632370688_n

Редовно общо отчетно събрание ще проведе Читалището

На основание чл.15 ал.1 от ЗНЧ и чл.18 ал.2 от Устава на Читалището настоятелството на НЧ”Ал. Константинов 1884” гр. Провадия

ВИ  КАНИ 

на редовно Общо отчетно събрание, което ще се състои на 11 март 2021г. от 18:00 ч. в зала „В.Иванов“ на Ламбовата къща с дневен ред:

1.Доклад за дейността на читалището през 2020 г.;

2.Годишен финансов отчет за 2020 г. Приемане бюджет и членски внос за 2021 г.;

3.Доклад на проверителната комисия;

4.Приемане на Насоки за развитието на НЧ”Ал. Константинов 1884” през 2021 г.;

При липса на кворум събранието ще се проведе същия ден, на същото място от 19:00 ч.

Comments are closed.