151553367_724471511594276_8430828138991433009_n

Нова сесия по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2021

Министерството на културата обяви нова сесия за кандидатстване по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2021.

Целта на програмата е обновяване на фондовете на обществените библиотеки с книги и други информационни източници. Участието в програмата е на конкурсен принцип чрез представяне на проекти, които предвиждат закупуване на книги, литературна и културна периодика и други информационни източници, включително и на електронни носители, съобразени с културните и образователните потребности на гражданите, които обслужва дадената библиотека.

Екипът на Читалищна библиотека „Цончо Родев“ започна работа по подготовката на своя пореден проект. Разглеждаме предложенията на повече от 200 български издателства, като се стремим да предлагаме книги от всички области на знанието, покриващи информационните потребности на всички наши читатели.

Очакваме Вашите желания и предложения, какво бихте искали да намерите и прочетете в нашата библиотека!

Comments are closed.