Нови книги в Библиотека „Цончо Родев“

461 тома книги  на стойност 4 709,08 лева закупи библиотеката при Народно читалище „Алеко Константинов 1884” в  гр. Провадия. Това стана в рамките на първия етап на спечелен от културната институция проект по Програма “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност-2020“, финансиран от Министерството на културата.

Екипът на библиотеката подбра за Вас – нашите читатели, възможно най-добрата литература, с която разполага в момента книжният ни пазар.

Жанровото разнообразие на книгите обхваща художествена литература за възрастни и за деца, както от български, така и от чуждестранни автори. Закупена е и отраслова литература обхващаща, областите наука, философия, изкуство, история. За ценителите на биографичната литература, също предлагаме голямо разнообразие.

Част от новите книги вече са достъпни за настоящите и бъдещите читатели на библиотеката, останалите са в процес на обработка и каталогизация. Заповядайте!

Comments are closed.