Снимка: Интернет

Онлайн конкурс за фотография под надслов „Зима в Провадия“

НЧ „Алеко Константинов 1884“ – Провадия

ОБЯВЯВА

Онлайн конкурс за фотография под надслов

„Зима в Провадия“

 Конкурсът имa зa цeл дa пpeдocтaви възмoжнocт нa вceĸи дa пoĸaжe и пoпyляpизиpa любимитe cи мecтa в Провадия през зимата, ĸaтo cпoдeли cвoитe ĸpacиви oтĸpития, вĸлючитeлнo пpиpoдни, ĸyлтypни, apxeoлoгичecĸи, иcтopичecĸи и дpyги, чpeз зacнeти oт нeгo фoтoгpaфии.

ИЗИСКВАНИЯ

  1. Снимките трябва да са цветни или черно – бели, в дигитален формат JPEG и да имат заглавие. Големината на изображението трябва да бъде нe по-малка от 1795 до 2480 пиксела по дългата страна. Резолюцията на изображенията трябва да е не по-малка от 300 dpi. Файловете не трябва да са по-големи от 10 MB. Всеки автор трябва да може да предостави изходен файл (снимка в оригинален размер).
  2. Допускат се следните допълнителни обработки на снимката:

– обработка на яркост и контраст;

– изостряне на изображението;

– прекадриране на снимката.

  1. Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, а не да се показват умения на автора да работи с фото обработващи програми.
  2. Снимките, участващи в конкурса, да отговарят на зададената тема и да притежават естетическа стойност. Организаторите на конкурса си запазват правото да отстраняват по свое усмотрение всички фотографии, които не отговарят на тези изисквания, нарушават етичните норми или действащото законодателство, представляват кадри тип „семеен албум“ или по какъвто и да е начин уронват престижа на конкурса.

 

РЕГИСТРАЦИЯ И УЧАСТИЕ

Регистрацията за участие и изпращането на снимки става на следния електронен адрес: konkurs_provadia@abv.bg в срок до 24.01.2021 г.   

Към всяка снимка, участваща в конкурса, трябва задължително да има следната информация:

– кратко заглавие на снимката и посочено местоположение/наименование;

– име на автора фотограф, електронен адрес и телефон за връзка;

– за участници фотографи под 18-годишна възраст се попълва и изпраща сканирана декларация по образец от родител/настойник;

Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на материала, който е изпратил за участие в конкурса.

Снимките ще бъдат публикувани на страницата на Читалището. Събралите най-много гласове фотографии ще бъдат наградени с грамоти и предметни награди.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛ

 Аз, долуподписаният/-ата ………………………………………………………………………………………………………………………………,

(трите имена на родителя)

родител на …………………………………………………………………………………………………………………….,

(трите имена на детето)

 заявявам своето съгласие, че:

  1. С регистрацията за участие в конкурса за фотография и/или при получаване на награда участниците и техните родители се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство без каквото и да е допълнително възнаграждение от страна на Организатора.
  2. Предаденото произведение може да бъде разпечатано, сканирано, снимано, публикувано и използвано в изложба, различни издания, свързани с интернет страници и други некомерсиални материали и мероприятия за целите на конкурса.
  3. Предоставям доброволно и давам съгласието си личните данни на детето ми да бъдат използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и в съответствие с Вътрешните правила на Читалището;

Дата ………………………                                          Подпис:……………………….

Comments are closed.