ПЕЕНЕ

Втора възрастова група от 14 до 19 години

1.Една или две песни от „Песни – гатанки“ от Светослав Обретенов

2.Една песен от Първото /Д. Христов, Л. Прокопова, Г. Спасов, Ал. Кръстев и други/ или Второто /Св. Обретенов, П. Владигеров, Л. Пипков, М. Големинов, Г. Златев-Черкин, П. Хаджиев, Т. Попов и други/ поколение български композитори.

3.Песен по избор или ария /из оратория, опера или оперета/ от български композитор.

Трета възрастова група от 19 до 30 години

 Първи тур

 1.Една песен от: Д. Христов, Л. Прокопова, Г. Спасов, Ал. Кръстев или други композитори от същото поколение.

2.Една художествена песен от Св. Обретенов, П. Владигеров, Л. Пипков, М. Големинов, Г. Златев-Черкин, П. Хаджиев, Т. Попов и други.

3.Една ария из оратория, опера или оперета.

Втори тур

 1.Три песни или малък песенен цикъл от съвременен български композитор; или три песни от различни български композитори, написани през втората половина на ХХ век.

2.Една ария из българско музикално-сценично произведение

 

 

Shopping Basket