Първа възрастова група до 16 години

1.П. Ступел – „Приспивна песен”; П. Хаджиев – „Капричио”.

2.Две пиеси по избор.

Втора възрастова група от 16 до 19 години

1.П. Стоянов – “Рондо капричиозо” или  Ив.Германов – „Скерцино.

2.Две пиеси по избор от: К. Илиев – „Шега”; Б. Икономов – „Арабеска”; М. Пеков – „Концертна пиеса”; Д. Сагаев – „Концерт за обой” първа част или други от същата трудност. 

 

Трета възрастова група от 19 до 30 години

Първи тур

1.Едно произведение по избор от П. Хаджиев – „Скерцо”;  М. Коларов – „Малко рондо”; М.Вълчанов  – “Окинава“; Н. Стойков – „Инкрустации”;  Св. Калчев – „Фантазия в предкласичен стил” по мотиви от „Имитация и буре” на К. Чилев , „Игра”; К. Тофишев – „Фантазия“ или други от същата трудност.

  1. Л. Борисов – „Интермецо”, М. Вълчанов – „Концертна пиеса”; Йовчо Крушев – “Bolkan spirit”; В. Заимов – „Дуетино“ или други от същата трудност.
  2. . Соната по избор от: Д. Сагаев, Л. Николов, Ил. Илиев, К. Ламбов –

„Сонатина”; Ф. Павлов – „Капричио-сонатина” или  Д. Тъпков – „Соната за соло обой”.

Втори тур

1.Концерт по избор от: М. Големинов, Д. Сагаев, Ал. Йосифов, К. Ламбов или Др. Ненов – „Концертино за обой и струнен оркестър”.

2.Едно произведение по избор.

 

Shopping Basket