ВАЛДХОРНА

 Първа възрастова група до 16 години

1.Р. Бальозов – „Пасторал” (изпълнява се наизуст)

2.Една пиеса по избор.

 

Втора възрастова група от 16 до 19 години

  1. Ф. Павлов“ Рондино “ (изпълнява се наизуст)

2.Произведение или една част от соната или концерт от български композитор по избор на участника.

 

 Трета възрастова група от 19 до 30 години

 Първи тур

1.Ст. Икономов – „Бурлеска”

2.Една соната или друго произведение от български автор по избор.Втори тур

1.Б. Карадимчев – „Концерт” ІІІ част. (изпълнява се наизуст)

2.Едно произведение от български автор по избор на участника.

Shopping Basket