КЛАРИНЕТ

 
Първа възрастова група до 16 години
  1. М. Големинов – „Песен”, или Св.Обретенов – „Приспивна песен”, или П. Владигеров – “Песен”
  2. Една пиеса по избор от : П.Владигеров – „ Северна песен”; Здр.Манолов – из” Десет песни за кларинет” № 8( „Бързичко”); Б.Карадимчев – „ Начало” или „Размисъл” и други със същата трудност.
 
Втора възрастова група от 16 до 19 години

 

1.Б. Карадимчев – „ Рондо”.

  1. Eдна пиеса по избор от : П.Владигеров – „ Песен „ или „Хумoреска”; П.Стоянов – „ Хумoреска”; М. Вълчанов – „ Рондо“; Б. Карадимчев – цикъл „ Начало“, „Увеличение“ и „Размисъл”(заедно); Ст. Ременков – „ Рапсодия” ; В.Чучков- „Импресия” и други със същата трудност.
  2. Произведения  по избор – част от концерт или соната, или пиеса
 
Трета възрастова група от 19 до 30 години

Първи тур

 1.Б. Абрашев – “Речитатив и Бурлеска” или пиеса от същата трудност.

2.Соната или сонатина по избор от: Д.Сагаев, Ил. Илиев, Ив. Спасов, В.Казанджиев, М.Коларов, Й.Крушев, Н. Стойков и др.

Втори тур

1.Концерт (първа, втора или трета част)по избор от : Л.Пипков, Г. Костов, Ал. Текелиев, Д. Сагаев, М. Вълчанов, М. Коларов и др.

2.Една пиеса по избор от Р.Бальозов – „ Три пиеси за соло кларинет”;  М. Вълчанов – „Три миниатюри за соло кларинет”; Н. Бадински – „ Четири сонати за соло кларинет” и др.

 

 
Shopping Basket