ФЛЕЙТА
 
Първа възрастова група до 16 години
 
1.Асен Карастоянов – „Прелюд и ръченица” /наизуст/
2.Пиеса по избор от: П. Хаджиев – „Козарчета”, „Рондино”, П. Владигеров – „Класично и романтично”, „Хумореска”
3.Пиеса по избор от: М. Големинов –„Жетва”, П. Владигеров – „Приказка”, „Размишление”, Е. Карастоянова – „Прелюд” и др. от същата трудност
 
Втора възрастова група от 16 до 19 години
 
1.М. Коларов – „Скерцо” /наизуст/
2.Пиеса по избор от: П. Владигеров – „Вечерна песен”, Г. Златев-Черкин – „Пасторал”, Кр. Кюркчийски – „Песен и танц”, П. Стоянов – „Скерцо”, М. Пеков – „Кантилена”, Е. Карастоянова – „Шега” и др. от същата трудност.
3.Произведение по избор от: П. Стоянов „Импровизация”, Цв. Цветанов – „Концертна пиеса”, Ал. Райчев – „Соната – поема”, Ас. Диамандиев – „Триптих”, Ст. Ременков – „Сюита”, Ц. Минкин- „Две импресии”, Ф. Павлов – „Три пиеси” и др. от същата трудност.
 
Трета възрастова група от 19 до 30 години
 
Първи тур
1.М. Вълчанов – „Фантазия”
2.Едно произведение по избор от: П. Владигеров – „Ситно хоро”, Д. Тъпков – „Капричио”, Ал. Текелиев – „Интермецо”, Ем. Табаков – „Въображение” за соло флейта, Л. Денев – „Заклинания” за соло флейта.
3.Едно произведение по избор от: Д. Христов – „Три миниатюри”, Л. Николов – „Соната”, Ал. Райчев – „Соната – поема”, Н. Кауфман – „Шега и танц”, „Надсвирване”, Л. Борисов – „Парафраза”, Р. Байрактаров – „Движение”, М. Станчев – „Три пиеси за флейта и пиано”.
 
Втори тур
1.В. Казанджиев – „Отблясъци”.
2.Едно произведение по избор от: Д. Тъпков – „Концерт”, М. Големинов – „Диптих”, К. Илиев – „Концерт”, Ф. Кутев – „Пасторал”, Ф. Павлов – „Концерт”, Ал. Йосифов – „Концерт”, Ат. Атанасов – „Концерт”, М. Пеков – „Концерт” и Вл. Панчев „Концерт”.
 
Забележка: В програмата за ФЛЕЙТА свиренето наизуст е по желание с изключение на пиесите от I и II група – точка 1.
Shopping Basket