КОНТРАБАС

Втора възрастова група от 14 до 19 години

 1. Н. Николов – един етюд от сборника “Етюди на народностна основа”(по избор).

2.Пиеса по избор от: Св. Обретенов – “Приспивна песен”; М. Големинов – “Жетва”, ”Детска игра”; Ил. Драганов – “Пиеси” и други от същата трудност.

3.Пиеси по избор от: П. Хаджиев – “Сонатина”; Ф. Кутев – “Ръченица”; П. Владигеров – “Малък прелюд”; М. Големинов – “Прелюд”; Т. Попов – “Елегия”; Ж. Леви – “Въведение и скерцо”; Кр. Кюркчийски – “Песен”; Ал. Райчев – “Ария” и други от същата трудност.

Трета възрастова група от 19 до 30 години

 Първи тур

 1. Ф. Кутев – “Песен”

2. Пиеса по избор от: Т. Попов – “Песен”; Ем. Табаков – “Концертен етюд”, ”Мотиви за соло контрабас”; Ал. Владигеров – “Романтична поема”; Р. Бальозов – “Импровизации” и други от същата трудност.

3.Пиеса по избор от: Д. Тръпков – “Соната за соло контрабас”; М. Пеков – “Пиеса за контрабас”; Н. Стойков – “Метаморфози” и други от същата трудност.

Втори тур

 1.Циклично произведение за контрабас и пиано от: Л. Николов – “Соната за контрабас и пиано”; Д. Сагаев – “Соната за контрабас и пиано”; М. Старчев – “Концертино” и други; или Б. Карадимчев – “Тема с вариации”; Св. Обретенов – “Хороводна тема с вариации”.

 

Shopping Basket