ВИОЛОНЧЕЛО

Първа “А” възрастова група до 10 години

1.Една пиеса по избор от Св. Обретенов или Ил. Драганов.

2.Една пиеса по избор от П. Владигеров – “Ласка”, ”Малък прелюд”;  М. Големинов – “Жетва”, ”Песен”, ”Елегия”; П. Хаджиев – “Песен” и “Шега”; Л. Пипков – “Пасторал”; Ив. Спасов –“Бурлеска” и др.

Първа “Б” възрастова група от 10 до 14 години

1.Една пиеса по избор от Св. Обретенов или Ил. Драганов.

2.Две пиеси по избор от П. Владигеров – “Ласка”, ”Малък прелюд”;  М. Големинов – “Жетва”, ”Песен”, ”Елегия”; П. Хаджиев – “Песен” и “Шега”; Л. Пипков – “Пасторал”; Ив. Спасов –“Бурлеска” и др.

Втора възрастова група от 14 до 19 години

1.Св. Обретенов – “Приспивна” или М. Големинов – “Песен”.

2.Една пиеса по избор от: П. Владигеров – “Песен”, “Елегичен романс”; Ф. Кутев – “Песен”; Б. Икономов – “Скерцо”; П. Хаджиев – “Песен и шега”; Г. Златев-Черкин – “Севдана”; Ив. Спасов – “Бурлеска” и др.

3.Едно от следните произведения по избор: В. Стоянов – “Концерт”(първа част); М. Големинов – “Концерт”(първа част); П. Хаджиев – “Соната (първа част); П. Христосков – “Фантазия за виолончело соло”; Ст. Ременков – “Концерт”(първа част); Й. Йосифов – “Концерт”(първа част) и др.

Трета възрастова група от 19 до 30 години

Първи тур

1.Една пиеса по избор от: П. Владигеров – “Песен”; Ф. Кутев – “Песен”; М. Големинов – “Прелюд”

2.Една пиеса по избор от: П. Владигеров –“Елегичен романс”, ”Песен”;  М. Големинов – “Песен”, ”Танц” из “Нестинарка”, “Прелюд”;  Л. Пипков – “Пасторал”; Б. Икономов – “Скерцо” и др.

3.Едно от следните произведения по избор: М. Големинов – “Соната за виолончело соло”; Д. Христов – “Соната за виолончело соло”(първа част); К. Илиев – “Соната за виолончело соло”(първа част); П. Христосков – “Фантазия за виолончело соло”; Л. Николов – “Соната за виолончело и пиано”(първа част); Ив. Спасов – “Соната за виолончело и пиано”(първа и втора или трета и четвърта част); В. Казанджиев – “Силуети”; К. Илиев – “Коментари”; Цв. Цветанов – “Соната”; П. Владигеров – “Концертна фантазия; Кр. Кюркчийски – “Соната за виолончело и пиано”(първа част) и др.

Втори тур

1.Концерт по избор от: Л. Пипков – “Симфония концертанте”; П. Христосков – “Концерт поема”, ”Концерт импровизация”; Л. Николов – “Концертино”; концерти от В. Стоянов, М. Големинов, Д. Христов, Ив. Спасов, С. Пиронков, Ст. Ременков, Д. Сагаев, Йоско Йосифов, Т. Попов, Л. Борисов, Хр. Йоцов и др.

Shopping Basket