Първа “А” възрастова група до 10 години

1.Две пиеси по избор от: Св.Обретенов – “На полето”, “Сърдитко” обработка на П. Христосков, П. Хаджиев, Цв. Цветанов, П. Христосков, Б. Карадимчев, А. Йосифов, Ел. Генева и др.

2.Цяло концертино: П. Хаджиев, П. Христосков, П. Стоянов.

 Първа “Б” възрастова група от 10 до 14 години

1.Един етюд или капричио по избор от: П. Христосков, Ел. Генева, В. Чопаринов, П. Кисимов и др.

2.Пиеса по избор от: Св. Обретенов, П. Хаджиев, В. Стоянов, Г. Златев-Черкин, М. Големинов, Л. Пипков, Ф. Кутев, Б. Икономов и др.

3.Цяло концертино по избор от: В. Стоянов, П. Стоянов, Ал. Текелиев, В. Лолов и др.

Втора възрастова група от 14 до 19 години

1.М. Големинов – “Момина жалба” и ”Скоропоговорка” от “Малка сюита за соло цигулка” или П.Владигеров – „Романтичен валс“

2.П. Христосков – едно капричио (по избор).

3.Две пиеси с различен характер или две части от циклично произведение от: П. Владигеров, Л. Пипков, М. Големинов, П. Хаджиев, Ал. Райчев, В. Стоянов, П. Христосков, Б. Елезер, Цв. Цветанов и др.

Забележка: Пиесите могат да бъдат от различни автори. При избор на концерт могат да бъдат изпълнени първа, втора или трета част.

Трета възрастова група от 19 до 30 години

Първи тур:

1.Св. Обретенов – “Хороводна тема с вариации” или П.Христосков – “Селска рапсодия”.

2.Пиеса за цигулка и пиано (или соло цигулка) по избор от: Св. Обретенов-“Приспивна”, ”Хороводна тема с вариации”;  П. Владигеров –“Българска рапсодия Вардар”, ”Хоро”, ”Ръченица”, ”Бурлеска”, ”Песен”, ”Хумореска и др.; М. Големинов- “Малка сюита за соло цигулка”, ”Три импровизации за соло цигулка”; П. Хаджиев – “Сюита”; Ал. Райчев – “Бурлеска”, ”Три миниатюри”, ”Соната-поема”; П. Христосков – “Мото перпетуо”, ”Ария и токата”, ”Тема с вариации”, ”Рапсодия”, ”Три пиеси – Люляци, Вихри, Отблясъци” и “Токатина”, ”Прелюд и танц”; Б. Елиезер – “Пет пиеси” и други или Соната за цигулка и пиано (или соло цигулка) по избор от: Б. Абрашев; А. Атанасов; Р. Байрактаров; П. Владигеров; Д. Ненов; Л. Пипков; М. Коларов; Кр. Кюркчийски; Л. Николов; Д. Сагаев; В. Стоянов; П. Стоянов; М. Левиев и други.

Втори тур: 

  1. 1. Едно капричио за соло цигулка от П. Христосков по избор.

2.Първа или втора и трета част от Концерт по избор от: П. Владигеров, Л. Пипков, В. Стоянов, М. Големинов, П. Хаджиев – “Концертино №1”, П. Христосков, К. Илиев, Л. Николов, Д. Христов, Ж. Леви, Д. Сагаев, Л. Борисов, Ив. Спасов, Ал. Йосифов и др.

Забележка: При избор на едночастен концерт, то той се изпълнява цялостно.

Shopping Basket