Първа “А” възрастова група до 10 години

1.Две пиеси по избор от: Св.Обретенов – “На полето”, “Сърдитко” обработка на П. Христосков, П. Хаджиев, Цв. Цветанов, П. Христосков, Б. Карадимчев, А. Йосифов, Ел. Генева и др.

2.Цяло концертино: П. Хаджиев, П. Христосков, П. Стоянов.

 

Първа “Б” възрастова група от 10 до 14 години

1.Един етюд или капричио по избор от: П. Христосков, Ел. Генева, В. Чопаринов, П. Кисимов и др.

2.Пиеса по избор от: Св. Обретенов, П. Хаджиев, В. Стоянов, Г. Златев-Черкин, М. Големинов, Л. Пипков, Ф. Кутев, Б. Икономов и др.

3.Цяло концертино по избор от: В. Стоянов, П. Стоянов, Ал. Текелиев, В. Лолов и др.

 

Втора възрастова група от 14 до 19 години

1.М. Големинов – “Момина жалба”,”Скоропоговорка” от “Малка сюита за соло цигулка”.

2.П. Христосков – едно капричио (по избор).

3.Две пиеси с различен характер или две части от циклично произведение от: П. Владигеров, Л. Пипков, М. Големинов, П. Хаджиев, Ал. Райчев, В. Стоянов, П. Христосков, Б. Елезер, Цв. Цветанов и др.

Забележка: Пиесите могат да бъдат от различни автори. При избор на концерт могат да бъдат изпълнени първа, втора или трета част.

 

Трета възрастова група от 19 до 30 години

Първи тур

1.Св. Обретенов – “Хороводна тема с вариации”или П.Христосков – “Селска рапсодия”.

2.П. Христосков – едно капричио (по избор).

3.Пиеса за цигулка и пиано или соло цигулка (или част от сонатина) по избор от: Св. Обретенов-“Приспивна”, ”Хороводна тема с вариации”;  П. Владигеров –“Българска рапсодия Вардар”, ”Хоро”, ”Ръченица”, ”Бурлеска”, ”Песен”, ”Хумореска и др.; М. Големинов– “Малка сюита за соло цигулка”, ”Три импровизации за соло цигулка”; П. Хаджиев – “Сюита”; Ал. Райчев – “Бурлеска”, ”Три миниатюри”, ”Соната-поема”; П. Христосков – “Мото перпетуо”, ”Ария и токата”, ”Тема с вариации”, ”Рапсодия”, ”Три пиеси – Люляци, Вихри, Отблясъци” и “Токатина”, ”Прелюд и танц”; Б. Елиезер – “Пет пиеси” и други.

Втори тур

1.Концерт по избор от: П. Владигеров, Л. Пипков, В. Стоянов, М. Големинов, П. Хаджиев – “Концертино №1”, П. Христосков, К. Илиев, Л. Николов, Д. Христов, Ж. Леви, Д. Сагаев, Л. Борисов, Ив. Спасов, Ал. Йосифов и др.

Shopping Basket