Първа “А” възрастова група – до 10 години

Продължителност на избраната програма до 12 минути.

1.Светослав Обретенов – “Пайдушка” и още една пиеса по избор от следните: “Приспивна”, “На разходка”, “Игра”.

2.Един етюд по избор от български композитор – из детските албуми и сборници на В. Стоянов, П. Хаджиев, Ал. Райчев и др.

3.Две пиеси по избор от различни автори из детско-юношеските сборници на: Л. Пипков, В. Стоянов, П. Хаджиев, Д. Тръпков, Д. Христов, Кр. Кюркчийски, В. Казанджиев, К. Илиев, Ал. Райчев, П. Христосков, Ас. Диамандиев, Н. Стойков, Ст. Илиев, Ф. Павлов, М. Левиев, В. Райчев, Ал. Йосифов, М. Коларов и др.

Първа “Б” възрастова група от 10 до 14 години

Продължителност на избраната програма до 15 минути.

1.Светослав Обретенов – “Шейна”  и още две пиеси по избор от следните: ”На полето”, “Тъжното овчарче”, “Тръгнахме към планината”, “Край хайдушкия огън”, “Сърдитко”.

2.Един етюд по избор от младежките албуми на 
П. Хаджиев, Ал. Райчев, В. Казанджиев, Ф. Павлов и др. 

3.Две  пиеси по избор от различни автори из по-леки клавирни цикли и сборници за юношеска възраст от:
П. Владигеров, Л. Пипков, П. Хаджиев, В. Стоянов, М. Големинов, Ал. Райчев, Б. Елиезер, П.  Христосков, Ст. Ременков, Ал. Танев, В. Казанджиев, Ас. Диамандиев, Н. Стойков, Ст. Илиев, М. Коларов, А. Косев, Ал. Текелиев, Б. Танева, Д. Ненов, И. Димов и др.

Втора възрастова група от 14 до 19 години

Продължителност на избраната програма от 20 до 25 минути.

1.Светослав Обретенов – две поредни прелюдии от №1 до №6.

2.Една сонатина или голяма пиеса, или цикъл, или 3-5 пиеси от един автор като: сонатини от А. Стоянов, Б. Елиезер, Цв. Цветанов, П. Стоянов, Ал. Танев, Ас. Диамандиев, Т. Стойков, Б. Карадимчев, Ив. Маринов, М. Петков, Ст. Илиев, И. Тошев, Д. Наумов, П. Хаджиев и др.

 Пиеси и клавирни цикли от: П. Владигеров – “Българска сюита”, “Сюита оп.51”, “Новелети”, “Пиеси оп.60”; В. Стоянов – “Три пиеси”; Л. Пипков – “Българска сюита”, “Прелюд”, “Пасторал”, “Старинен танц”; Д. Ненов – “Пет миниатюри” и “Танц”;
П. Хаджиев – “Тема с вариации”; М. Големинов – “Пет  импресии”; Ал. Владигеров – “Дилмано, Дилберо” и “Токата”; Д. Сагаев – “Прелюдии”; Д. Христов – “Концертни миниатюри”; Ив. Маринов – “Тема с вариации” и “Импровизации”; Ив. Димов – “Обредна сюита”; Ив. Спасов – “Игри”; Б. Абрашев – “Десет прелюдии”; М. Петков – “Сюита  за пиано”; Ст. Ременков – “Три пиеси”; Ал. Танев – “Хоро-токата”, “Обряд”, ”Игри”;  Ал. Текелиев – “Гротеска”; Г. Костов – “Натрапчиво движение”; Л. Пипков – “Метроритмични картини и студии”, ”Пролетни приумици” и др.

3.Една или две по-малки творби от други български композитори за допълване на програмата, от които едната да е създадена след 1975г.

Трета възрастова група от 19 до 30 години

Първи  тур

 1.Светослав Обретенов – Прелюдия №4 и още една прелюдия по избор от №1 до №3 или №5, или №6.

2.Една крупна българска пиеса или циклична творба, или поредица пиеси от авторски сборник или опус като: П. Владигеров –“Вариации Горда Стара планина”, “Три пиеси –опус 15”, “Българска рапсодия Вардар” – опус 16, “Екзотични прелюдии – опус 17”, “Български песни и танци”, “Импровизация и токата”, „Пиеси и концертни пиеси опус 57”;  В.Стоянов -“Сюита”, ”Рапсодия”;  Д. Ненов – “Вариации”, ”Токата”;  В. Казанджиев – “Токата”; Д. Христов – “Шакона”; Й. Крушев – “Тема с вариации” и др.

  Подбор от виртуозни клавирни творби на Л. Пипков от сборника “Метроритмични картини и студии” и “Пролетни приумици”; Лазар Николов – “Пианистични отблясъци”; Ст. Икономов – “Образи” и др.

3.Една българска миниатюра, създадена след 1975 г.

Втори тур

 Продължителност на програмата от 20 до 30 минути

1.Един български концерт (с акомпанимент на второ пиано) или една българска клавирна соната:

а)Концерти от: П. Владигеров, В. Стоянов, Д. Ненов, Л. Пипков, М. Големинов, Л. Николов, Д. Христов, Кр. Кюркчийски, Ал. Йосифов, Ст. Ременков, П. Христосков, Г. Минчев, Т. Стойков, Ив. Спасов, Ал. Тенев, Ф. Павлов, Ст. Илиев, Ст. Икономов, М. Петков, В. Заимов, Й. Тошев и други.

б)Една класическа (тричастна) соната от: П. Владигеров, Д. Ненов, Л. Николов, Ст. Ременков, Д. Христов, П. Стоянов, Б. Елиезер, Ал. Танев, П. Хаджиев, Б. Абрашев, П. Петров, Пл. Джуров, В. Заимов, Л. Денев и други.

Shopping Basket