Правилник на XXVIII Национален конкурс за инструменталисти и певци "Светослав Обретенов"

MИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 1884“- Провадия

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ  КОМПОЗИТОРИ

ДЪРЖАВНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ “ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКА И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО – ПЛОВДИВ

ПРОВАДИЯ, 2 – 5 април 2024 г.

Специалности:

                   пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, кларинет, фагот, тромпет, цугтромбон, туба и пеене                                                                 

2 април – тържествено откриване на конкурса

3 април– конкурсна програма

4 април – конкурсна програма , награждаване и концерт на участниците от І-ва и ІІ-ра възрастова група

5 април – награждаване и концерт на участниците от ІІІ-та възрастова група и тържествено закриване на конкурса

   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 1. В конкурса могат да участват деца и младежи -българи и чужденци, навършили възрастта за всяка група до деня на откриването на конкурса.
 2. Участниците се разпределят в три възрастови групи:

Първа група: до 14 години, родени след 2 април 2010 година по специалностите: пиано, цигулка, виола, виолончело.

За специалностите пиано и  цигулка първа група се дели на две:

Първа “А” — до 10 години

Първа “Б” –   от 10 до 14 години.

За специалностите флейта, фагот, обой и валдхорна първа група е до 16 години, родени след 2 април 2008г.

Втора група: От 14 до 19 години — родени след 2 април 2005 г. по специалностите: пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, пеене

За специалностите кларинет, фагот, тромпет, цугтромбон, туба  втора група е от 16 до 19 години — родени през периода 2 април 2005 – 2 април 2008г.

Трета група: От 19 до 30 години — родени след 2 април 1994 г. година по специалностите :пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, кларинет, фагот, тромпет, цугтромбон, туба и пеене — мъже и жени.

 1. Не се допускат до участие носителите на първа награда от минали конкурси в същата възрастова група.
 2. Кандидатите подават до 11 март /понеделник/ 2024 година следните документи:

– заявление (по образец);

– подробна автобиография в европейски формат със снимка;

– бордеро за внесена такса: 50 лева за втора и трета възрастова група, за първа възрастова група 35 лв.

 • декларация-съгласие

Таксите се превеждат по сметка:

9200 гр. Провадия

Национален конкурс „Светослав Обретенов”

Инвестбанк АД

Банкова сметка конкурс: 

BIC: IORTBGSF

BG30IORT80483395301300

 

 1. Документите за участие в конкурса се изпращат на адрес:

9200 гр. Провадия, обл. Варненска

Национален конкурс “Светослав Обретенов”

или по електронен път във формат PDF на email: nkobretenov@abv.bg

 1. Участници братя и сестри, както и близнаци заплащат 50% от съответната такса

 – За деца и младежи с увреждания и пълни(кръгли) сираци без такса за участие.

 1. Куриерските или пощенски разходи за изпращане на награди след конкурса не се поемат от организаторите.
 2. Документи и такси не се връщат.
 3. Ако в дадена специалност участниците са по-малко от трима, конкурс не се провежда.
 4. Всеки участник се уведомява дали е допуснат за участие в конкурса до 26 март 2024 година.
 5. Всеки участник осигурява сам акомпанятора си.
 6. За всички участници от първа и втора група се осигурява до 15 минути акустична репетиция, а за трета трупа — до 30 минути. Репетициите са по график, изготвен от организаторите и предоставен на участниците в деня на пристигането им.
 7. Разходите за престоя по време на конкурса — нощувки и храна, са за сметка на участниците . Организаторите осигуряват квартири .

     Конкурсна програма

 1. Конкурсът се провежда:

        а/ за Първа и Втора група в един тур

        б/ за Трета група в два тура

 1. На конкурса се изпълняват произведения само от български композитори (публикувани и непубликувани).
 2. Произведенията се изпълняват наизуст. Свирене по ноти се допуска при някои групи и инструменти, когато това е отбелязано в съответната програма
 3. Всеки участник избира сам реда на творбите, които изпълнява в конкурсната си програма.
 4. Всеки участник може да включи в конкурсната си програма произведения от репертоара, посочен за по-горната възрастова група.
 5. Участието на всеки състезател става по реда на жребий, който се изтегля служебно на 19 март 2024 година.
 6. В Първа група — до 10 години, оценките на журито са с “да” и “не”.

         Жури

 1. Състезателите се оценяват от журита, съставени от по трима членове за отделните специалности, предложени от председателя и одобрени от Организационния комитет.
 2. Журито работи по правилник (статут), одобрен от Организационния комитет.

З.  При определяне на наградите, журитата на отделните специалности се съобразяват с Правилника за провеждане на конкурса.

      Награди

 1. Определят се следните награди за отделните групи по всички специалности:

     Първа “А” група:

– диплом, “Отлично представил се”;

– диплом, “Много добре представил се”

Всички останали участници от Първа “А” група, които не са отличени с награди, получават грамота за участие.

     Първа “Б” група:

Една първа награда – диплом и златен медал

Една втора награда – диплом и сребърен медал

Една трета награда – диплом и бронзов медал

Едно поощрение – диплом

     Втора група:

Една първа награда – диплом, златен медал и 300 лева

Една втора награда – диплом, сребърен медал и 200 лева

Една трета награда – диплом, бронзов медал и 100 лева

Едно поощрение – диплом

    Трета група:

Една първа награда – диплом, златен медал и 500 лева

Една втора награда – диплом, сребърен медал и 400 лева

Една трета награда – диплом, бронзов медал и 300 лева

Едно поощрение – диплом и 200 лева

    Носителите на първа, втора и трета награда от трета възрастова група получават званието “Лауреат”.

    Участниците във втория тур, които не са отличени с награди, получават грамоти.

 1. Присъждат се и други награди — парични и предметни от различни дарители, чиито имена се обявяват. Паричните награди се включват в общия награден фонд на конкурса.
 2. Средно музикално училище, чиито възпитаници са получили най-голям брой награди, получава диплом “За отлично преставяне”.

    Изявили се корепетитори и педагози получават почетни грамоти, които се връчват на всеки конкурс.

 1. В заключителния концерт участват носителите на първи награди по предложение на журитата на отделните специалности.

     Ръководство на конкурса

 1. Националният конкурс “Светослав Обретенов” се ръководи от Организационен комитет и Статут, приет от Общински съвет гр. Провадия.
 2. Изпълнител на решенията на Организационния комитет е Оперативното бюро с председател — Кмета на Община Провадия.

      Адресът на Оперативното бюро е:

9200 гр. Провадия, обл. Варненска

Национален конкурс “Светослав Обретенов”

Телефони: 0518/4 22 34

 0882 260249

email: nkobretenov@abv.bg

 

 

Забележка: Организационният комитет на Националния конкурс ”Светослав Обретенов” си запазва правото при необходимост да променя датите за провеждане на конкурса, за което своевременно ще бъдат уведомени всички участници.