Правилник на XXVII Национален конкурс за инструменталисти и певци "Светослав Обретенов"

MИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМПОЗИТОРИ
НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ “ ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – ПЛОВДИВ

ПРОВАДИЯ, 7 – 10 април 2022 г.

Специалности:
пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, флейта, обой, валдхорна, ударни инструменти и пеене

7 април – тържествено откриване на конкурса

8 април – конкурсна програма

9 април – награждаване и концерт на участниците от І-ва и ІІ-ра възрастова група

10 април – награждаване и концерт на участниците от ІІІ-та възрастова група и тържествено закриване на конкурса

Условия за участие

 1. В конкурса могат да участват деца и младежи — българи и чужденци, навършили възрастта за всяка група до деня на откриването на конкурса.
 1. Участниците се разпределят в три възрастови групи:

Първа група: до 14 години, родени след 7 април 2008 година по специалностите: пиано, цигулка, виола, виолончело и ударни инструменти.

За специалностите пиано, цигулка, виолончело и ударни инструменти първа група се дели на две:

Първа “А” — до 10 години

Първа “Б” – от 10 до 14 години.

За специалностите флейта, обой и валдхорна, първа група е до 16 години, родени след 7 април 2006г.

Втора група: От 14 до 19 години — родени след 7 април 2003 г. по специалностите: пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, ударни инструменти и пеене.

За специалностите флейта, обой и валдхорна втора група е от 16 до 19 години — родени през периода 7 април 2003 – 13 април 2006г.

Трета група: От 19 до 30 години — родени след 7 април 1992 г. година по специалностите: пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, флейта, обой, валдхорна, ударни инструменти и пеене — мъже и жени.

 1. Не се допускат до участие носителите на първа награда от минали конкурси в същата възрастова група.
 1. Кандидатите подават до 11 март /ПЕТЪК/ 2022 година следните документи:

– заявление (по образец);

– подробна автобиография в европейски формат със снимка;

– бордеро за внесена такса: 35 лева за всички възрастови групи;

– декларация-съгласие.

Таксите се превеждат по сметка:

9200 гр. Провадия

Национален конкурс „Светослав Обретенов”

ЦКБ клон Варна

BIC:CECBBGSF

BG56CECB97903389142800

 1. Документите за участие в конкурса се изпращат на адрес:

9200 гр. Провадия, обл. Варненска

Национален конкурс “Светослав Обретенов”

или по електронен път във формат PDF на email: nkobretenov@abv.bg

 1. Документи и такси не се връщат.
 2. Ако в дадена специалност участниците са по-малко от трима, конкурс не се провежда.
 1. Всеки участник се уведомява дали едопуснат за участие конкурса до 1 април 2022 година.
 1. Всеки участник осигурява сам акомпанятора си.

10.За всички участници от първа и втора група се осигурява до 15 минути акустична репетиция, а за трета трупа — до 30 минути. Репетициите са по график, изготвен от организаторите и предоставен на участниците в деня на пристигането им.

 1. Разходите за престоя по време на конкурса — нощувки и храна, са за сметка на участниците. Квартири са осигурени.
 1. Община Провадия заплаща нощувките на акомпаняторите.

Средните музикални училища и висшите учебни заведения предоставят списък с броя и имената на акомпаняторите, най-късно до 15 март 2022 година.

Конкурсна програма

 1. Конкурсът се провежда:

а/ за Първа и Втора група в един тур

б/ за Трета група в два тура

 1. На конкурса се изпълняват произведения само от български

композитори (публикувани и непубликувани).

 1. Произведенията се изпълняват наизуст. Свирене по ноти се допуска при някои групи и инструменти, когато това е отбелязано в съответната програма
 2. Всеки участник избира сам реда на творбите, които изпълнява в конкурсната си програма.
 1. Всеки участник може да включи в конкурсната си програма произведения от репертоара, посочен за по-горната възрастова група.
 1. Участието на всеки състезател става по реда на жребий, който се изтегля служебно на 15 март 2022 година.
 1. В Първа група — до 10 години, оценките на журито са с “да” и “не”.

Жури

 1. Състезателите се оценяват от журита, съставени от по трима членове за отделните специалности, предложени от председателя и одобрени от Организационния комитет.
 1. Журито работи по правилник (статут), одобрен от Организационния комитет.

З. При определяне на наградите, журитата на отделните специалности се съобразяват с Правилника за провеждане на конкурса.

Награди

 1. Определят се следните награди за отделните групи по всичкиспециалности:

Първа “А” група:

– диплом, “Отлично представил се”;

– диплом, “Много добре представил се”

Всички останали участници от Първа “А” група, които не са отличени с награди, получават грамота за участие.

Първа “Б” група:

Една първа награда – диплом и златен медал

Една втора награда – диплом и сребърен медал

Една трета награда – диплом и бронзов медал

Едно поощрение – диплом

Втора група:

Една първа награда – диплом, златен медал и 120 лева

Една втора награда – диплом, сребърен медал и 100 лева

Една трета награда – диплом, бронзов медал и 80 лева

Едно поощрение – диплом

Трета група:

Една първа награда – диплом, златен медал и 500 лева

Една втора награда – диплом, сребърен медал и 400 лева

Една трета награда – диплом, бронзов медал и 300 лева

Едно поощрение – диплом и 200 лева

Носителите на първа, втора и трета награда от трета възрастова група получават званието “Лауреат”.

Участниците във втория тур, които не са отличени с награди, получават грамоти.

 1. Присъждат се и други награди — парични и предметни от различни дарители, чиито имена се обявяват. Паричните награди се включват в общия награден фонд на конкурса.
 1. Средно музикално училище, чиито възпитаници са получили най-голям брой награди, получава диплом “За отлично представяне”. Изявили се корепетитори и педагози получават почетни грамоти, които се връчват на всеки конкурс.
 1. В заключителния концерт участват носителите на първинагради по предложение на журитата на отделните специалности.

Ръководство на конкурса

 1. Националният конкурс “Светослав Обретенов” се ръководиот Организационен комитет и Статут, приет от Общински съвет гр. Провадия.
 1. Изпълнител на решенията на Организационния комитет е Оперативното бюро с председател — Кмета на Община Провадия.

Адресът на Оперативното бюро е:

9200 гр. Провадия, обл. Варненска

Национален конкурс “Светослав Обретенов”

Телефони: 0518/4 22 34

email: nkobretenov@abv.bg

Забележка:

1.Провеждането на Националния конкурс „Светослав Обретенов“ ще се състои при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, посочени в актуалната към момента на провеждането му заповед на Министъра на здравеопазването.

2.Предвид епидемичната обстановка в страната, Организационният комитет на Националния

конкурс ”Светослав Обретенов” си запазва правото при необходимост да промени датите за провеждане на конкурса, за което своевременно ще бъдат уведомени всички участници.

Забележка: Организационният комитет на Националния конкурс ”Светослав Обретенов” си запазва правото при необходимост да променя датите за провеждане на конкурса, за което своевременно ще бъдат уведомени всички участници.