национален конкурс за млади инструменталисти и певци "Светослав Обретенов"

ХХVIII Национален конкурс за инструменталисти и певци 

 „Светослав Обретенов“-Провадия 2024г.                                                                                                                                                                               

 по специалностите:

пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, кларинет, фагот,  тромпет, цугтромбон, туба и пеене                                                               

Конкурсът ще се проведе в град Провадия от 2 до 5 април 2024 г.

 П Р О Г Р А М А

2 април – тържествено откриване на конкурса

3 април– конкурсна програма

4 април – конкурсна програма , награждаване и концерт на участниците от І-ва и ІІ-ра възрастова група

5 април – награждаване и концерт на участниците от ІІІ-та възрастова група и тържествено закриване на конкурса

Програми и Възрастови групи

Пиано

Първа “А” възрастова група до 10 години
Първа “Б” възрастова група от 10 до 14 години
Втора възрастова група от 14 до 19 години
Трета възрастова група от 19 до 30 години

Цигулка

Първа “А” възрастова група до 10 години
Първа “Б” възрастова група от 10 до 14 години
Втора възрастова група от 14 до 19 години
Трета възрастова група от 19 до 30 години

Виола

Първа възрастова група до 14 години
Втора възрастова група от 14 до 19 години
Трета възрастова група от 19 до 30 години

Виолончело

Първа “А” възрастова група до 10 години
Първа “Б” възрастова група от 10 до 14 години
Втора възрастова група от 14 до 19 години
Трета възрастова група от 19 до 30 години

Контрабас

Втора възрастова група от 14 до 19 години
Трета възрастова група от 19 до 30 години

КЛАРИНЕТ

Първа възрастова група до 16 години
Втора възрастова група от 16 до 19 години
Трета възрастова група от 19 до 30 години

ФАГОТ

Първа възрастова група до 16 години
Втора възрастова група от 16 до 19 години
Трета възрастова група от 19 до 30 години

ТРОМПЕТ

Първа възрастова група до 16 години
Втора възрастова група от 16 до 19 години
Трета възрастова група от 19 до 30 години

ЦУГТРОМБОН

Първа възрастова група до 16 години
Втора възрастова група от 16 до 19 години
Трета възрастова група от 19 до 30 години

ТУБА

Втора възрастова група от 16 до 19 години
Трета възрастова група от 19 до 30 години

Пеене

от 19 до 30 години

Жени

Мъже

Спонсори

История на конкурса

През 1964 година група ентусиасти от Детската музикална школа към Народно читалище „Алеко Константинов” Провадия, със съдействието на Окръжния съвет за изкуство и култура Варна, организират провеждането на регионален конкурс за възпитаниците на детските музикални школи в Североизточна България.Само след пет години, поради големия интерес и многобройните участници, регионалният конкурс прераства в национален. През 1969 година Комитета за култура учредява Национален конкурс за млади инструменталисти на името на композитора Светослав Обретенов, роден и израснал в Провадия. Първоначално конкурсът се провежда веднъж годишно, а от 1970 г. – на всяка четна година . Застъпени са всички музикални инструменти, влизащи в състава на класическия симфоничен оркестър, като дървените и медните духови инструменти се редуват през определен период. На отделни издания на конкурса е имало специалности като композиция, клавирно трио, китара. През 1984 година Националният конкурс „Светослав Обретенов” е приет в Европейския съюз на младежките национални музикални конкурси.
Статутът на Националния конкурс за млади инструменталисти и певци е приет на заседание на Общински съвет Провадия. Съгласно този статут, основен организатор е Община Провадия във взаимодействие с Министерството на културата. Ръководен орган на конкурса е Организационен комитет, изграден от дейци на инструменталното и певческо изкуство, представители на общината и съорганизаторите. Текущата дейност по организацията, подготовката и провеждането на конкурса се осъществява от Оперативен комитет, който се избира от общината, има седалище в гр. Провадия и се оглавява от Кмета на Община Провадия.
Характерно за Националния конкурс ”Светослав Обретенов” е това, че на него се изпълняват творби само от български композитори – публикувани и непубликувани. В това се състои неговата уникалност и той е единственият такъв конкурс не само в България, но и в Европа.

Председател – проф. Свилен Райчев
Първи зам.-председател – Димо Димов, кмет на Община Провадия
Втори зам.-председателm – проф. д-р Сава Димитров

Адрес: 9200 гр. Провадия, обл. Варненска
Телефон: 0518 / 4 22 34;
email: nkobretenov@abv.bg