НАСТОЯТЕЛСТВО, мандат 2023-2026

       

        Председател

          Инж. Филчо Филев

Роден 1962 г. в гр. Провадия. Завършил висше образование във ВМЕИ гр. Варна, специалност „Автоматизация на производството” и второ висше образование във ВТУ ”Св.св. Кирил и Методий”, специалност „Счетоводство и контрол”. Председател на Читалището от 2000 г. досега.

Членове:

Анатоли Атанасов

Ангелина Янева

Боян Боев

Елина Димитрова

Силвия Боева – Радева

Тодорка Михова

Проверителна комисия

Председател

Яница Митева

Родена през 1982 г., завършила висше образование в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, със специалност „Счетоводство и контрол” и Шуменски Университет „Еп.Константин Преславски“ със специалност „Начална училищна педагогика“. Втори мандат председател на ПК на Читалището.

Членове:

Милена Иванова и Севен Хаджихасан