Интернет център


Интернет центърът е изграден по проект “Гражданско развитие и участие чрез мрежата на читалищата” и вече близо осемнадесет години е основен доставчик на информационни, консултантски и обучителни услуги на територията на община Провадия. Основни дейности на центъра са обучения по компютърна грамотност, комуникационно обслужване, Internet услуги.

Интернет центърът предлага следните услуги:

♦ електронна поща,

♦ достъп до Internet,

♦ принтиране,

♦ сканиране,

♦ текстонабор и текстообработка,

♦ изготвяне на рекламни материали,

♦ явяване за сертификат за компютърна грамотност по европейски стандарти като IT-Card.

Shopping Basket