Детска музикална школа

“Светослав Обретенов”

Обучават се деца и ученици по специалностите пиано, акордеон, духови инструменти, ударни инструменти, гъдулка, народно пеене, народни танци, балет, солфеж и елементарна теория на музиката.

За контакт: dmshprovadia@abv.bg

Школа по пиано

Преподавател: Даринка Таракчиева

Възпитаник на ДМШ „Св.Обретенов. Завършила е средно музикално образование със специалност „Пиано“ в Национално училище по изкуствата ”Добри Христов” – Варна. Дългогодишен преподавател по пиано в музикалната школа, подготвила редица от участниците, спечелили призови места в НК за млади инструменталисти и певци „Св.Обретенов“. Секретар на журито по пиано и пеене на НК „Св.Обретенов“ Провадия.

Школа по акордеон

Школа по солфеж и елементарна теория на музиката

Преподавател: Николай Атанасов

Възпитаник на ДМШ „Св.Обретенов“. Завършил е средно музикално образование със специалност „Акордеон“ в Национално училище по изкуствата ”Добри Христов” – Варна и висше образование в ШУ „К.Преславски“ със специалност „Музикална педагогика“. Негови ученици продължават образованието си в музикални училища и университети. Секретар на журито по струнни инструменти на НК „Св.Обретенов“ Провадия.

Школа по духови инструменти

Преподавател: Петър Трайков

Завършил е средно музикално образование със специалност „Тромпет“ в Национално училище по изкуствата ”Добри Христов” – Варна. Дългогодишен преподавател с богат педагогически опит. Концертиращ музикант и ръководител на група. Секретар на журито по ударни инструменти на НК „Св.Обретенов“ Провадия.

Школа по народни танци

Преподавател: Диляна Иванова

Завършила средното си образование в НУФИ „Филип Кутев“ гр. Котел, висше образование във ВСУ „Черноризец Храбър“ със специалност Български народни танци и магистърска степен от същия университет по хореографска режисура и артмениджмънт. По време на обучението си е действащ артист в Танцов театър към ВСУ „Черноризец Храбър“.

Школа по гъдулка и ударни инструменти

Преподавател: Живко Михов

Живко Михов прави първите си стъпки в музиката в ДМШ „Светослав Обретенов“ гр.Провадия. Продължава музикалното си образование в НУФИ “ Филип Кутев“ гр. Котел със специалност Гъдулка, а след това завършва и АМТИИ „Асен Диамандиев“ гр. Пловдив. Носител на множество призови награди в областта на гъдулковото изкуство. Има реализирана концертна дейност в страната и чужбина с различни състави, като представители на българския фолклор.

Школа по народно пеене

Преподавател: Дарина Иванова

Завършва средното си образование в НУФИ „Филип Кутев” гр. Котел , със специалност Народно пеене. Висше образование следва в Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“ , гр. Шумен – последна година (4ти курс) , със специалност Педагогика на обучението по музика. Магистърска степен следва да запише догодина. Преподава в ДМШ „Светослав Обретенов“, гр. Провадия и пее в Женски народен хор „Келара“ към НЧ „ Алеко Константинов 1884“.

Shopping Basket