Библиотека "Цончо Родев"


В Библиотеката работят отдел за възрастни, детски отдел и читалня. 

Към 31.12.2019 г. библиотечният фонд наброява 69 967 броя библиотечни единици.

Техническото оборудване (седем персонални компютри, един преносим компютър, мултифункционално устройство и проектор) позволява читателски запитвания и търсения да бъдат изпълнявани освен по традиционния заемен начин и читалня, да се търсят ресурси в уеб библиотеки и специализирани портали.

Провеждат се консултации, групови и индивидуални обучения по темите:

⇒ Базови познания за работа с компютър;

⇒ Търсене на информация в интернет и/или ползване на услуги чрез интернет;

⇒ Ползване на електронна поща; Ползване на Skype и други програми за комуникация;

⇒ Ползване на социални мрежи (Facebook, Twitter;)

За контакт: libprovadia@abv.bg

Детски и средношколски отдел:

Библиотекари

Камелия Трайкова и Мария Добрева

Отдел за възрастни:

Библиотекар

Павлина Стоянова

Нови книги

Shopping Basket